Nieuws

Toverkastje?!

30-05-2019

We blijven altijd op zoek naar nieuwe materialen die het leren leuker, makkelijker en daardoor ook effectiever maken. Dat we daardoor zo langzamerhand chronisch ruimtetekort hebben nemen we op de koop toe, maar het blijft heerlijk om weer nieuw materiaal in te kunnen zetten. En deze is nu al een groot succes: het Toverkastje! Aan de bovenzijde...

Het Landelijk ouderpanel heeft onderzoek gedaan naar huiswerkbegeleiding. De meeste ouders begeleiden zelf hun kind en vinden huiswerkbegeleiding een gedeelde verantwoordelijkheid van ouders en school. Toch is er ook een behoorlijke groep die professionele huiswerkbegeleiding inschakelt. Daarnaast zijn ouders lang niet altijd tevreden over de mate...