Casa Middelbara

Een-op-een begeleiding voor middelbare scholieren

Leer en Meer biedt leerlingen van de onderbouw van het voorgezet onderwijs een-op-een RT-begeleiding op maat! 

 Voor veel leerlingen is de overstap naar het voortgezet onderwijs groot. De overstap van een kleine, veilige omgeving op de basisschool, naar de middelbare school met veel leerlingen, docenten, verschillende vakken en huiswerk is niet altijd makkelijk. Tevens worden er op de middelbare school vakinhoudelijk andere vaardigheden van leerlingen gevraagd. Zo kunnen vakken, waar ze op de basisschool goed in waren, nu een onvoldoende bij een toets opleveren. Om leerlingen te ondersteunen bij het leren van kennis en vaardigheden en ze voor te bereiden op toetsen, bieden wij begeleiding bij de kernvakken Nederlands en wiskunde. De persoonlijke begeleiding wordt door onze leerlingen als zeer positief beoordeeld. Er wordt bewust een-op-een gewerkt om precies de ondersteuning te geven die nodig is. Daardoor kan er snel en efficiĆ«nt worden gewerkt.

Voor meer informatie of het aanmelden van uw zoon of dochter kan contact worden opgenomen met Mireille Iliohan. Zij coƶrdineert de begeleiding binnen Casa Middelbara.