Infohuis

Infohuis

Verbeter de leerprestaties
Ieder kind kan leren. Maar niet ieder kind leert op dezelfde manier. Daarom krijgt uw kind bij Leer en Meer een lesprogramma op maat. Leren wordt namelijk een stuk effectiever als we de sterke kanten van uw kind aanspreken!
Om optimaal te kunnen leren moet uw kind wel weten hoe dat moet. Met behulp van leerstrategieën kan hij of zij het beste uit zichzelf halen en op een passende manier leren. Veel kinderen hebben bijvoorbeeld een voorkeur voor extra visuele ondersteuning, zij worden ook wel beelddenkers genoemd. Anderen leren weer liever door te doén. De meeste kinderen gebruiken echter diverse strategieën door elkaar om de leerstof tot zich te nemen. Bij Leer en Meer zijn we daarom gespecialiseerd in actief leren. Door actief en gevarieerd lesstof aan te bieden verhogen we het leerrendement en raakt uw kind meer gemotiveerd om te leren. En dat is wat wérkt; met de juiste strategieën leert uw kind beter, leuker en gemakkelijker!

Ken je KRACHT!
Aan het begin van een traject onderzoeken we dan ook eerst welke manier van leren voor uw kind het beste werkt. Dit doen we met de speciaal voor kinderen ontwikkelde KRACHT-test, gebaseerd op de Meervoudige Intelligentietheorie van Howard Gardner. Volgens Gardner beschikt ieder mens over meerdere intelligenties. Sommige zijn heel sterk ontwikkeld, andere zijn minder sterk ontwikkeld. Talenten liggen binnen de intelligenties die sterk aanwezig zijn. De uitslagen van de KRACHT-test worden samen met de gegevens uit het didactisch onderzoek in een een individueel handelingsplan verwerkt. Daarin spreken we onder andere af welke doelen we willen bereiken. Alle lessen worden optimaal afgestemd op de persoonlijke leervoorkeuren van uw kind. We maken daarbij gebruik van meerdere methodes.

Leer en Meer biedt:

- Onderzoek en behandeling bij lees- en/of spellingproblemen
- Onderzoek en behandeling bij rekenproblemen
- Onderzoek en behandeling van kinderen van expats die in een korte tijd het Nederlandse taal- en rekensysteem onder de knie willen krijgen

- Onderzoek onderbouwing (voorlopig) schooladvies voortgezet onderwijs 
- Logopedie in het Logopediehuis
- Screening van mogelijke dyslexie
- Screening van mogelijke dyscalculie
- Ondersteuning bij het 'leren leren' en verbeteren van de studievaardigheden
- Ondersteuning van het leerproces bij hoogbegaafdheid of een ontwikkelingsvoorsprong
- Citotraining
- Eindtoetstraining
- Een-op-een begeleiding van middelbare scholieren bij Nederlands, zaakvakken en studievaardigheden

Gedurende de lessen letten we op een goede samenwerking tussen kind, ouders of opvoeders, school en eventuele andere behandelaars. Leer en Meer heeft diverse samenwerkingsverbanden in de regio. Mocht de inzet van andere specialisten noodzakelijk zijn dan kunnen wij samen met u snel en effectief handelen. 

Methodes, je kunt er niet genoeg van hebben...
Bij Leer en Meer is een groot aantal reken-, taal- en leermethodes aanwezig. Dat geeft ons de mogelijkheid om onze leerlingen de best passende methodes aan te bieden. Want er is niet één methode die voor elk kind het beste werkt. Daarnaast hebben wij veel intern ontwikkelde materialen gericht op actief en bewegend leren. Een greep uit de aanwezige methodes:

- Slim leren                                                                                                                                            

- Met sprongen vooruit!                                                                                                                        

- Aandacht voor rekenen                                                                                                                    

- Rekensprint                                                                                                                                        

- Spellingsprint                                                                                                                                     

- Taalblobs                                                                                                                                            

- F&L methode TiB methodiek                                                                                                            

- Vloeiend en vlot                                                                                                                                  

- Ajodakt

- Spellen moet je doen!

- Ik lees, ik doe!

- ABCDE Citotraining

- Zuid-Vallei

- Woordenhaai

- Cijferhaai

- Leerkans

- Rekenrijk

- RAAK redactiesommen

- BOOM strategiekaarten

- Leer en Meer strategiekaarten

- Bru-taal                                                                                                                                               

- Piccolo

- Breingeheimen

- Digikidz