Rekenfabriek

De Rekenfabriek biedt hulp bij rekenproblemen of dyscalculie.
Zowel voor een korte training als voor een langer traject kan uw kind bij ons terecht.

Rekenen: een hele opgave..
'Ik vind rekenen zo moeilijk' zegt Jaap. Maar wat er dan zo moeilijk is kan hij niet vertellen. 'Gewoon alles!' zegt hij met een gefrustreerde blik.
Kinderen zoals Jaap zien wij regelmatig. Toch vinden de meeste kinderen niet álle sommen moeilijk. Meestal gaat het om het begrijpen en uitvoeren van een bepaald soort sommen. Zo heeft de één moeite met het technisch rekenen (denk aan optellen, aftrekken, keer- of deelsommen), terwijl een ander het toepassend rekenen (de zogenaamde verhaaltjessommen) maar niet onder de knie krijgt. Daar komt nog bij dat het rekenen steeds 'taliger' is geworden. Dat wil zeggen dat er steeds meer verhaaltjes en teksten bij sommen worden gebruikt. Ook in de Cito-toetsen zien we veel van dit soort sommen. Op de afbeelding hiernaast ziet u een voorbeeldopgave van een 'verhaalsom' uit de Cito. Nog best een opgave dus, dat rekenen.

Samen lossen we het op
Daarom maken we, voorafgaand aan het handelingsplan, eerst een grondige analyse van de rekenvaardigheden. Zo kunnen we uw kind gerichte ondersteuning bieden.
Het handelingsplan is dan ook specifiek gericht op die onderdelen waar uw kind moeite mee heeft. Soms gaat het om het herhalen van basisrekenvaardigheden, maar het kan ook zijn dat uw kind moeite heeft met het talige deel van berekeningen. In de lessen worden verschillende soorten vraagstellingen besproken. We oefenen met multiple-choicevragen zoals deze bij de Cito voorkomen, maar ook de open vraagstelling, redactiesommen (verhaalsommen), het gestructureerd oplossen van een berekening en hoofdrekenen komen regelmatig aan bod. De lesstof wordt op een creatieve en uitdagende wijze aangeboden, uitgaand van de sterke kanten van uw kind.

Is het dyscalculie?                                                                                                                                                           Soms blijft een kind een rekenachterstand houden, ondanks alle geboden hulp. Dan zou er sprake kunnen zijn van dyscalculie. Wij kunnen bij een vermoeden van dyscalculie vanaf groep 5 de Zareki of NDS (Nederlandse Dyscalculie Screener) afnemen. Deze screeningsinstrumenten worden ingezet bij kinderen met een verhoogd risico op dyscalculie. De tests meten de automatiseringsgraad van de elementaire rekentaken. Het zijn snelheidstests die automatismen onderzoeken die zich bij de doorsnee rekenaar 'al doende' ontwikkelen, zonder dat ze in het rekenonderwijs expliciet worden getraind. Wanneer uit onderzoek naar voren komt dat uw kind inderdaad in het risicogebied valt dan is het van belang om zo snel mogelijk nader onderzoek te doen. Wij verwijzen dan door naar een collega orthopedagoog of kinderpsycholoog.