Expat Taalfabriek

Maak een positieve start in Nederland!

Veel expatkinderen vinden het lastig om hun draai te vinden binnen het Nederlandse schoolsysteem. Lezen, schrijven, spreken of het verstaan van klasgenootjes verlopen minder makkelijk dan gehoopt. Op school moeten de kinderen soms erg wennen aan het Nederlandstalige onderwijs. Ook het contact maken met andere kinderen kan moeizaam zijn.
Al ruim 18 jaar zijn wij gespecialiseerd in de ondersteuning van expatkinderen en bieden met een intensief en kindgericht expatprogramma dát steuntje in de rug waardoor de terugkeer naar Nederland positief verloopt!

Wij bieden een speciaal programma waarbinnen (begrijpend) lezen, rekenen, spelling, werkwoordspelling, grammatica en woordenschat op een gevarieerde en doeltreffende wijze worden getraind. In overleg met school en leerkracht worden oefeningen geboden om zo snel mogelijk in het Nederlandse onderwijssysteem te integreren. Het programma kan kortdurend en intensief worden aangeboden, maar vaak begeleiden we de kinderen gedurende hun eerste schooljaar na de terugkeer naar Nederland.

Ook bij verblijf in het buitenland is het mogelijk (bijvoorbeeld bij tijdelijke terugkeer in een vakantieperiode) om een training te volgen.

Kinderen die wij begeleiden geven aan dat ze zich door het volgen van ons programma een stuk zekerder voelen en al snel aansluiting vinden binnen het Nederlandse onderwijssysteem. En daar doen we het voor!

Voor elk kind een uniek programma
Leren is maatwerk. Om uw kind een gericht advies en passend trainingsprogramma te bieden kunnen we gebruik maken van diverse onderzoeken. Voor een complete diagnose en evaluatie van taalproblemen wordt er onder andere gewerkt met de CELF-IV-NL (Clinical Evaluation of Language Fundamentals). Deze van oorsprong Amerikaanse test is uitgebreid gestandaardiseerd en wordt wereldwijd afgenomen. Na afname van de CELF-VI-NL kan er snel en betrouwbaar worden vastgesteld of er sprake is van een taalprobleem. Aan de hand van de resultaten kan er gericht een behandel- en/of interventieprogramma worden opgesteld.

Naast de Celf-IV-NL kunnen er diverse andere onderzoeken worden afgenomen zoals:

- didactisch onderzoek                                                                                                                        

- gecombineerd taal- en didactisch onderzoek                                                                                  

- dyslexie - of dyscalculiescreening                                                                                                                             

- stem- en/of spraakonderzoek                                                                                                          

Tijdens het kennismakingsgesprek zullen de mogelijkheden worden besproken. Neem gerust contact op voor een kennismakingsgesprek of vrijblijvende offerte!