Cito- en Eindtoetshuis

Als het woord Cito valt slaat bij veel kinderen maar ook ouders de paniek toe. Het lijkt wel alsof Citotoetsen als alles bepalend voor de schoolkeuze van een kind worden gezien.


De uitslag van de Citotoetsen en Eindtoets vormen een belangrijke indicator bij de keuze voor het middelbare schooltype.Maar gelukkig is een schooladvies van veel meer factoren afhankelijk. Sinds het schooljaar 2014-2015 is namelijk niet meer de eindtoets, maar het schooladvies leidend bij de plaatsing van een leerling in het voortgezet onderwijs. Het schooladvies voorspelt volgens de overheid beter dan de eindtoets welk onderwijsniveau de leerling aan kan, omdat het schooladvies gebaseerd is op de gehele ontwikkeling op de basisschool. Het oordeel van de leraar staat daarbij centraal. Toch moeten kinderen toetsen maken om de doorlopende leerlijn in de gaten te houden. De uitslag van deze toetsen kan door stress, spanning of onbekendheid met de vraagstelling soms anders uitvallen dan verwacht. Dan kan een extra steuntje in de rug helpen.

Bij Leer en Meer worden trainingen voor de Citotoets en Eindtoets individueel aangeboden zodat uw kind een begeleidingstraject op maat volgt. Wij bieden een intensieve en gedegen voorbereiding op alle facetten van de Citotoets en/of Eindtoets. Uw kind wordt vertrouwd gemaakt met de specifieke vraagstelling waarbij een stappenplan voor het maken van multiple-choicevragen wordt toegepast. Door de individuele benadering kunnen eventuele hiaten in de lesstof snel worden ondervangen en basisvaardigheden zo nodig worden herhaald. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan omgaan met onzekerheid en faalangst zodat uw kind vol vertrouwen de toetsen tegemoet gaat! We werken met diverse methodes die aansluiten bij de huidige toetsen die op scholen worden afgenomen. 

We bieden ook trainingen aan gericht op de afname van de NIO-toets, DIA-toets, IEP-toets of ROUTE 8-toets.