de Taalfabriek

In de Taalfabriek bieden we onderzoek, begeleiding en Remedial Teaching voor spelling, begrijpend, studerend en/of technisch lezen, woordenschat en Leren Leren. Is het -om wat voor reden dan ook- tijd voor de Taalfabriek? Neem vrijblijvend contact met ons op. U en uw kind zullen worden uitgenodigd voor een intake. Voor aanvang van de begeleiding wordt, op basis van van onderzoeken, voor elk kind een uniek plan van aanpak opgesteld. In overleg met u wordt vervolgens van start gegaan volgens dat plan. Duidelijk, helder en volgens afspraak. Een begeleidingstraject kan uit een kortdurende interventie bestaan (denk aan hulp bij de werkwoordspelling of het verbeteren van het begrijpend lezen) maar kan mogelijk ook langere tijd in beslag nemen als het bijvoorbeeld gaat om de behandeling van dyslexie.

Een duidelijke opbouw van spellingregels
Nederlandse spellingregels lijken vaak onlogisch. Waarom schrijven we bijvoorbeeld 'katten' met twee maal een /t/? En hoe zit het toch met die werkwoordspelling?
Door op een gestructureerde wijze spellingregels aan te bieden ontstaat er een beter inzicht in taal. In de Taalfabriek werken we daarom met een duidelijke opbouw voor de spellingregels. Uw kind leert met deze opbouw hoe het de regels moet toepassen. Zo wordt het opeens logisch dat 'lopen' met één /o/ wordt geschreven of 'zitten' met twee /t/'s. Ook de werkwoordspelling wordt gestructureerd aangeboden. Met behulp van een eenvoudig stappenplan bieden we een gedegen basis. En dan blijkt de werkwoordspelling vaak helemaal niet zo moeilijk. 'Is dit alles?' hoorden we laatst zelfs terug! (oud) Leerlingen die nu op de middelbare school zitten vertellen regelmatig dat zij nog steeds veel profijt van deze basis ondervinden.

Lessen op maat
Iedereen heeft bepaalde voorkeursstrategieën bij het leren. Veel kinderen hebben baat bij extra visuele ondersteuning, maar ook het bewegend leren (de kinesthetische ondersteuning) is een prachtige en bewezen effectieve manier om lesstof beter te laten beklijven. We benutten de sterke kanten van uw kind door gebruik te maken van verschillende methodes. Daarom onderzoeken we voor aanvang van de lessen met de speciaal voor kinderen ontwikkelde KRACHT-test welke manier van leren het beste aansluit bij de persoonlijke leervoorkeuren. In de Taalfabriek zijn ook alle klassikale schoolmethodes aanwezig, waardoor we aan kunnen sluiten bij wat uw kind op school leert.

Leren met je zintuigen                                                                                                                                                

Met behulp van de bewezen effectieve F&L (fonologische en leerpsychologische) methode TiB methodiek, ontwikkeld door Stichting Taalhulp, kunnen we extra visuele ondersteuning bij het leren bieden. Deze methode biedt onder andere voor beelddenkers een bijzonder prettige manier van leren. De TiB methode kan zowel voor de behandeling van spelling als het technisch lezen worden ingezet. De werkvormen zijn veelal interactief waardoor het leren op een leuke en speelse wijze plaatsvindt!  

Ook de door Leer en Meer ontwikkelde leerlijn 'Spellen moet je doen!' biedt ondersteuning op maat. De multisensoriële werkwijze stimuleert de sterke kanten van kinderen. Sommige kinderen leren vooral door te doen, anderen door goed te kijken of te luisteren. Elke behandeling wordt dan ook afgestemd op de leerbehoeften en mogelijkheden van uw kind. De motivatie om te leren gaat vaak met sprongen vooruit, waardoor ook het zelfvertrouwen verbetert. We kunnen met stelligheid zeggen dat leerlingen het leren weer leuk gaan vinden! 

Aan de slag met lezen                                                                                                                                                  

Als kinderen leren lezen gaat er een wereld voor ze open. Letters en woorden krijgen nu echt betekenis! Kunnen lezen maakt kinderen trots en geeft ze zelfvertrouwen. Maar lezen gaat niet vanzelf. Het is een vaardigheid die systematisch moet worden aangeleerd en onderhouden. Voor kinderen is het dan ook heel frustrerend als er in dit proces problemen ontstaan. In de Taalfabriek zijn we gespecialiseerd in de ondersteuning van de verschillende leesproblemen waar uw kind mee te maken kan krijgen. Of het nou gaat om hulp bij het technisch lezen, verhogen van het leestempo, verbeteren van het begrijpend of studerend lezen... Samen gaan we hiermee aan de slag.

Leesplezier: meer lezen leidt tot beter lezen
We maken gebruik van erkende en bewezen effectieve methodes en materialen. Het stimuleren van leesplezier en prikkelen van de nieuwsgierigheid staan voorop. Want een kind dat graag leest zal gemakkelijker 'leeskilometers' maken. Hierdoor verbetert het technisch lezen, wordt uitbreiding van de woordenschat gestimuleerd en worden leer- en leesstrategieën beter toegepast. En dit zijn juist dié vaardigheden die van groot belang zijn voor het begrijpend lezen! In onze praktijk is daarom een grote collectie aantrekkelijke kinderboeken en luisterboeken aanwezig. Deze mogen worden geleend om thuis of op vakantie te lezen.