De voordelen van Mindmappen

09-03-2020
Een van onze leerlingen maakte een mindmap voor aardrijkskunde. Zo kunnen teksten op effectieve en inzichtelijke wijze worden samengevoegd!
Een van onze leerlingen maakte een mindmap voor aardrijkskunde. Zo kunnen teksten op effectieve en inzichtelijke wijze worden samengevoegd!

Bij Leer en Meer zijn we continu gefocust op hoe onze leerlingen graag leren. Wij maken daarbij onder andere gebruik van mindmapping om het begrijpend lezen en de woordenschat te verbeteren. Mindmappen is een eenvoudige manier om informatie op te roepen uit en op te slaan in onze hersenen. Het is een krachtige grafische techniek die een beroep doet op de vele mogelijkheden van onze hersenen. Het is een effectieve en leuke manier om leerprocessen te verbeteren, om aantekeningen te maken, om informatie te structureren en op nieuwe ideeën komen. Door te mindmappen maken kinderen gebruik van een extra visuele ondersteuning waardoor het geleerde vaak beter beklijft.

Mindmaps bestaan uit combinaties van woorden, kleuren, lijnen en afbeeldingen. Er is geen vaste opzet, kinderen bepalen zelf hoe zij de mindmaps vormgeven.

Met behulp van een mindmap:

  • Kunnen zowel details als het totaalbeeld worden gezien (één van de belangrijkste doelstellingen van systeemdenken)
  • Wordt een grote hoeveelheid informatie op een overzichtelijke manier weergegeven
  • Kan een kind creatief denken over problemen en oplossingen
  • Wordt er beter geconcentreerd op de inhoud
  • Wordt ons denken gestructureerd
  • Wordt er meer plezier en betrokkenheid bij leren ervaren

Kortom: mindmaps zijn prachtige hulpmiddelen bij het leren!

De werking van mindmaps

De belangrijkste reden dat mind maps in het algemeen erg effectief zijn, is dat ze nauw aansluiten bij de manier waarop onze hersenen werken. We weten daar de laatste jaren steeds meer over. Eén van de dingen die hersenonderzoek heeft opgeleverd is het feit, dat onze hersenen bij het leren niet werken met "lijstjes", maar in de vorm van spinnen: samenhangen in de grote hoeveelheid informatie die ze te verwerken krijgen. In feite doet een mind map niets anders. Bij het werken met mindmaps worden beide hersenhelften aangesproken en a.h.w. met elkaar verbonden.


Voor bovenstaande tekst hebben we gebruik gemaakt van een prachtig artikel over systeemdenken en de voordelen van mindmapping. Meer informatie vindt u op de website van wij-leren