Leer en Meer blijft open, lees hier ons hygiëneprotocol (update april 2020)

18-04-2020


Bij Leer en Meer werken we één op één. Wij werken zowel met beeldbellen als in de praktijk, met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM en onderstaand hygiëneprotocol. Hierdoor kunnen we tóch open blijven en onze begeleidingstrajecten vervolgen. 

We merken dat veel kinderen 'beeldbel-moe' raken, tegelijkertijd zien we dat het begeleiden in de praktijk heel goed mogelijk blijkt als we ons houden aan een aantal afspraken. Daarom hebben we een protocol voor de mogelijkheid tot begeleiding in de praktijk opgesteld. Zo blijven wij er alles aan doen om de lessen op maat te kunnen blijven geven en continuïteit te bieden aan de kinderen en hun voortgangsproces.

- Leerlingen zijn welkom mits zij, en hun nabije omgeving gezond of minstens 48 uur vrij van klachten zijn 

 - Schoonmaak van ruimtes vindt dagelijks plaats 

- Schoonmaak van deurklinken en gebruikte materialen vindt ná elk begeleidingsmoment plaats 

 - Deuren staan zoveel mogelijk open om contact met deurklinken te minimaliseren, ruimtes worden continu geventileerd 

 - Zo mogelijk wordt na elke leerling een pauzemoment gepland om hygiënemaatregelen uit te voeren 

 - De wachtruimte wordt niet gebruikt; ouders wordt gevraagd om buiten te wachten 

 - In alle kamers is werken met 1,5 meter afstand mogelijk gemaakt

Daarnaast volgen we de richtlijnen van het RIVM en zijn we vooral heel blij en enthousiast dat we de kinderen op deze wijze tóch kunnen blijven ondersteunen!