Over ons

"Iedereen kan leren. Maar niet iedereen leert op dezelfde manier."

Na vele jaren ervaring in zowel onderwijs als zorg was er één ding dat Mireille en Rianca zeker wisten; elk kind kan leren, maar niet ieder kind leert op dezelfde wijze. En daar zat hun frustratie, want veel les- en leermethodes sloten niet aan bij de voorkeuren van hun leerlingen. Zij vonden dat dat anders moest. Beter, persoonlijker en vooral ook heel veel leuker en daardoor nog effectiever. Daarom richtten zij in 2008  Leer en Meer op. Een plek waar leerlingen van móeten leren naar wíllen leren gaan. Zij werden grondleggers van het actief leren; aansluiten bij de sterke kanten van de leerling en hier de begeleiding op aanpassen zodat er optimaal geprofiteerd kon worden van het leerpotentieel. 

Inmiddels bestaat Leer en Meer uit een team van tien professionals met een breed palet aan specialismes: 

- taal- en rekenspecialisten

- Remedial Teachers

- logopedisten

- leerkrachten

- bewegingsdocent 

- HB-specialist 

- dyslexie- en dyscalculiebehandelaars 

- Intern Begeleider

- psycholoog

- reflexintegratie therapeut 

- sensorische integratietherapeut


Bij Leer en Meer ligt na alle jaren nog steeds de focus op kindgericht werken: samen met ouders en leerlingen wordt er eerst onderzocht welke leerstrategieën de voorkeur hebben en daar worden vervolgens lesprogramma's op aangepast. Kinderen leren namelijk beter en sneller als zij hun sterke kanten mogen inzetten tijdens het leren. De een wil graag bewegen, de ander krijgt graag extra visuele ondersteuning tijdens een uitleg. De vier praktijkruimtes zijn hier volledig op ingericht en bevatten naast een breed palet aan taal- en rekenmethodes ook trampolines, fietsstoelen, zitballen en vele andere zintuigstimulerende materialen. 

Dat deze werkwijze werkt blijkt zowel uit de grote vooruitgang die leerlingen boeken, maar misschien nog wel meer uit de blijdschap en het enthousiasme waarmee ze elke week weer  komen. Vol zelfvertrouwen werken zij aan hun doelen die zijn gesteld.                                   

 Om professionaliteit en kwaliteit te waarborgen zijn de professionals van Leer en Meer aangesloten bij de volgende beroepsverenigingen:

  • LBRT (Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers)
  • NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie)
  • VKL (Vereniging voor Klinische Linguïstiek)
  • KP (Kwaliteitsregister Paramedici)

Mireille

Rianca

Leonore

Nicole

Joke

Jacqueline

Lili


Marleen


Rosalie


Elise

Aly


Nour