Tarieven

Tarieven

Vrijblijvend intakegesprek

kosteloos

Individuele begeleiding 30 minuten* 

€ 35,-

Individuele begeleiding 45 minuten*

€ 52,50

Individuele begeleiding 60 minuten*

€ 70,-

Individuele begeleiding voortgezet onderwijs 45 minuten

Voor elke leerling wordt een digitale startlicentie opgezet. Met deze licentie wordt de begeleiding optimaal afgestemd op de hulpvraag, passend bij de lesstof. De kosten hiervoor bedragen per schooljaar (een schooljaar loopt van september - juli) eenmalig 25,-.

€ 52,50

Individuele begeleiding voortgezet onderwijs 60 minuten 

€ 70,-

Extern overleg, telefonisch of op locatie per 15 minuten:

Op verzoek van de ouders/verzorgers is het mogelijk om tussentijds te evalueren 

of aan te sluiten bij een gesprek op school. Voor gesprekken op locaties buiten Laren

of Blaricum worden reiskosten in rekening gebracht (tijdsinvestering op basis van regulier tarief) 

€17,50

Extern overleg met leerkracht of school, telefonisch of op locatie per 15 minuten:

Voor gesprekken op locaties buiten Laren of Blaricum worden reiskosten in rekening gebracht (tijdsinvestering op basis van regulier tarief)  

€17,50

Extra verslaglegging of opvolgend handelingsplan

Op verzoek van ouders en/of externe partijen: Extra verslaglegging of opvolgend handelingsplan per 15 minuten

€17,50

Onderzoeken voorafgaand en/of gedurende het behandeltraject:

  • Onderzoek spelling en schrijven:                                                                  gemiddeld 2 uur onderzoeks- en verwerkingstijd
  • Onderzoek technisch en begrijpend lezen en woordenschat:                gemiddeld 2,5 uur onderzoeks- en verwerkingstijd
  • Onderzoek hoofdrekenen en rekenen-wiskunde:                                      gemiddeld 2,5 uur onderzoeks-en verwerkingstijd
  • Onderzoek gecombineerd hoofdrekenen en rekenen-wiskunde, spelling en technisch en begrijpend lezen en woordenschat:                                                    gemiddeld 5 uur onderzoeks- en verwerkingstijd
  • Onderzoek Celf 4-NL taal en woordenschat:                                          gemiddeld 3 uur onderzoeks- en verwerkingstijd
  • Onderzoek Leermotivatie groep 6/7/8.                                         LeerMotivatieTest groep 6/7/8. Met de LeerMotivatieTest Basisonderwijs wordt de leermotivatie, het zelfvertrouwen en het doorzettingsvermogen onderzocht: gemiddeld 2 uur onderzoeks- en verwerkingstijd.

Voor aanvang van de behandeling wordt een handelingsplan opgesteld op basis van de uitkomsten van bovenstaande onderzoeken. U ontvangt tevens een uitgewerkt onderzoeksverslag en de analyses van de individuele resultaten.

Op basis van regulier uurtarief

Screening dyslexie

Dyslexie screening test (DSTNL) inclusief verslaglegging: gemiddeld twee uur onderzoeks- en verslagleggingstijd 

Op basis van regulier uurtarief

Onderzoek rekenen

Nederlandse Dyscalculie Screener (NDS) en afname SVT hoofdrekenen en SVT rekenen-wiskunde inclusief verslaglegging: gemiddeld 2,5 uur onderzoeks-en verslagleggingstijd

Op basis van regulier uurtarief

Onderzoek onderbouwing van het (voorlopig) schooladvies Voortgezet Onderwijs

- Drempeltest

- Advies Voortgezet Onderwijs

- IQ berekening

- Leermotivatietest

De uitslagen van bovenstaande onderzoeken kunnen worden gebruikt om het schooladvies te onderbouwen. U ontvangt u een verslag met alle uitslagen. Dit verslag zal telefonisch worden toegelicht.

€349,-

Alle bovenstaande diensten zijn vrijgesteld van BTW. Genoemde bedragen zijn inclusief voorbereidingstijd en diverse materialen. Bij aanvang van een begeleidingstraject ontvangt uw kind een gratis starterspakket.

* KORTINGSREGELING:
Volgt uw kind meer dan één uur per week individuele begeleiding? Of zijn er meer kinderen binnen het gezin die gezamenlijk meer dan één uur per week individuele begeleiding volgen? Vanaf 1 januari 2020 bieden wij 10% korting op de extra begeleidingstijd na het eerste uur! 

Kan uw kind een keer niet komen, bijvoorbeeld wegens ziekte? Bericht ons dan tijdig, uiterlijk 24 uur van tevoren. Buiten onze openingstijden kunt u ook een bericht inspreken. Wanneer u ons niet tijdig op de hoogte brengt zijn we helaas genoodzaakt de verloren tijd in rekening te brengen. Hiervoor hanteren wij een afwezigheidstarief van 100 % van de gereserveerde tijd.

Betalingsvoorwaarden

  • Afspraken dienen uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch, per e-mail of sms geannuleerd te worden.
  • Afspraken welke niet, of te laat worden geannuleerd, worden in rekening gebracht. Hiervoor wordt een wegblijftarief van 100 % van de gereserveerde tijd aangehouden.
  • Betaling voor de diensten dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn wordt er een herinnering gestuurd waaraan kosten verbonden kunnen zijn.
  • Bij het uitblijven van de betaling worden er incassomaatregelen genomen. Alle met de incasso gemoeide kosten komen ten laste van de cliënt.