Tarieven

Tarieven

Vrijblijvend intakegesprek telefonisch of in de praktijk 

kosteloos

Individuele begeleiding basisonderwijs 30 minuten* 

€ 37,50

Individuele begeleiding basisonderwijs 45 minuten*

€ 56,25

Individuele begeleiding basisonderwijs 60 minuten*

€ 75,-

Individuele begeleiding voortgezet onderwijs 45 minuten


€ 56,25

Individuele begeleiding voortgezet onderwijs 60 minuten 


€ 75,-

Extern overleg, telefonisch of op locatie per 15 minuten:

Op verzoek van de ouders/verzorgers is het mogelijk om tussentijds te evalueren  of aan te sluiten bij een gesprek op school. Voor gesprekken op locaties buiten Laren of Blaricum worden reiskosten in rekening gebracht (tijdsinvestering op basis van regulier tarief) 

€18,75

Extern overleg met leerkracht of school, telefonisch of op locatie per 15 minuten:

Voor gesprekken op locaties buiten Laren of Blaricum worden reiskosten in rekening gebracht (tijdsinvestering op basis van regulier tarief)  

€18,75

Extra verslaglegging of opvolgend handelingsplan

Op verzoek van ouders en/of externe partijen: Extra verslaglegging of opvolgend handelingsplan per 15 minuten

€18,75

Onderzoeken voorafgaand en/of gedurende het behandeltraject:

  • Onderzoek spelling en schrijven:                                                                  gemiddeld 2 uur onderzoeks- en verwerkingstijd
  • Onderzoek technisch en begrijpend lezen en woordenschat:                gemiddeld 2,5 uur onderzoeks- en verwerkingstijd
  • Onderzoek hoofdrekenen en rekenen-wiskunde:                                      gemiddeld 2,5 uur onderzoeks-en verwerkingstijd
  • Onderzoek gecombineerd hoofdrekenen en rekenen-wiskunde, spelling en technisch en begrijpend lezen en woordenschat:                                                    gemiddeld 5 uur onderzoeks- en verwerkingstijd
  • Onderzoek Celf 4-NL taal en woordenschat:                                          gemiddeld 3 uur onderzoeks- en verwerkingstijd
  • Onderzoek Leermotivatie groep 6/7/8.                                         LeerMotivatieTest groep 6/7/8. Met de LeerMotivatieTest Basisonderwijs wordt de leermotivatie, het zelfvertrouwen en het doorzettingsvermogen onderzocht: gemiddeld 2 uur onderzoeks- en verwerkingstijd.

Voor aanvang van de begeleiding wordt een handelingsplan opgesteld op basis van de uitkomsten van bovenstaande onderzoeken. Ouders / verzorgers ontvangen tevens een uitgewerkt onderzoeksverslag en de analyses van de individuele resultaten. Wij streven ernaar om deze binnen twee weken te verwerken zodat de begeleiding vlot van start kan gaan.

Op basis van regulier uurtarief

Screening dyslexie

Dyslexie screening test (DSTNL) inclusief verslaglegging en telefonische terugkoppeling: gemiddeld twee uur onderzoeks- en verslagleggingstijd 

Op basis van regulier uurtarief

Screening dyscalculie

Nederlandse Dyscalculie Screener (NDSNL) inclusief verslaglegging en telefonische terugkoppeling: gemiddeld twee uur onderzoeks- en verslagleggingstijd

Op basis van regulier uurtarief

COTAPP: cognitief profiel voor informatieverwerking, aandacht en executieve functies

De COTAPP meet het cognitieve profiel en geeft inzicht in informatieverwerking, aandacht en executieve functies. Een onmisbaar instrument voor het objectief en rechtstreeks meten van de executieve functies. Verwerkingssnelheid, (volgehouden) aandacht, executieve controle, (werk)geheugen, leersnelheid en gedrag tijdens de taak  zijn onderdelen die onderzocht worden. Inclusief normering, rapportage en (telefonische) terugkoppeling gemiddeld 3,5 uur onderzoeks- en verslagleggingstijd

Op basis van regulier uurtarief

Bovenstaande diensten zijn vrijgesteld van BTW. Genoemde bedragen zijn inclusief voorbereidingstijd en diverse materialen. Bij aanvang van een begeleidingstraject ontvangt uw kind een gratis starterspakket.

* KORTINGSREGELING VOOR PARTICULIEREN:
Volgt uw kind meer dan één uur per week individuele begeleiding binnen het basisonderwijs? Of zijn er meer kinderen binnen het gezin die gezamenlijk meer dan één uur per week individuele begeleiding volgen? Dan bieden wij 10% korting op de extra begeleidingstijd na het eerste uur! 

Kan uw kind een keer niet komen, bijvoorbeeld wegens ziekte? Bericht ons dan tijdig, uiterlijk 24 uur van tevoren. Buiten onze openingstijden kunt u ook een bericht inspreken. Wanneer u ons niet tijdig op de hoogte brengt zijn we helaas genoodzaakt de verloren tijd in rekening te brengen. Hiervoor hanteren wij een afwezigheidstarief van 100 % van de gereserveerde tijd. Wél bieden wij de service om materialen en/of oefeningen te sturen zodat de leerling geen vertraging in het leerproces oploopt.

Betalingsvoorwaarden

  • Afspraken dienen uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch, per e-mail of sms geannuleerd te worden.
  • Afspraken welke niet, of te laat worden geannuleerd, worden in rekening gebracht. Hiervoor wordt een wegblijftarief van 100 % van de gereserveerde tijd aangehouden.
  • Betaling voor de diensten dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn wordt er een herinnering gestuurd waaraan kosten verbonden kunnen zijn.
  • Bij het uitblijven van de betaling worden er incassomaatregelen genomen. Alle met de incasso gemoeide kosten komen ten laste van de cliënt.