NIEUW: Onderzoek onderbouwing (voorlopig) schooladvies voortgezet onderwijs

10-01-2020

Wist u dat: Leer en Meer een gespecificeerde intelligentietest kan afnemen om het (voorlopig) schooladvies te onderbouwen? Dit onderzoek vormt voor leerlingen in groep 7 en 8 onderdeel van een genuanceerd advies voor het voortgezet onderwijs. 

Het onderzoek, de zogenaamde 'Drempeltest', richt zich op de aanleg van de leerling ('Wat zit erin?') en geeft vanuit deze invalshoek aanvullende informatie op de schoolprestaties ('Wat komt eruit?'). De uitslag is onderbouwd met een IQ, percentielen, een advies voor het Voortgezet Onderwijs en de ABCDE/I-V-niveaus, zodat de uitslagen direct kunnen worden gelinkt aan de gegevens in het leerlingvolgsysteem. Daarnaast wordt de Leermotivatietest afgenomen. Voor een gebalanceerd schooladvies zijn, naast kennis van het vaardigheidsniveau en de aanleg, immers ook betrouwbare gegevens over de persoonlijkheidskenmerken van de leerling waardevol.

Het onderzoek kan op elk gewenst moment worden afgenomen en neemt zo'n 3 uur in beslag. U ontvangt binnen twee weken alle analyses en uitslagen. De uitslag van het IQ zal door onze psycholoog worden geïnterpreteerd. Tijdens een evaluatiegesprek worden alle uitslagen toegelicht. 

De kosten voor het gehele onderzoek bedragen € 399,- .Neem gerust contact op voor meer informatie of het maken van een afspraak.